TeamScan

Helpt om het beste uit het team te halen.
De TeamScan is het nieuwste instrument van My Motivation Insights en een aanvulling op het bekende business Waarden & Drijfverenprofiel. De TeamScan onderzoekt op welke aspecten een team kan verbeteren. Zo ontstaat een betrouwbaar beeld van hoe het team ervoor staat en wat de belangrijkste aandachtspunten voor groei en ontwikkeling zijn.

Voorbeeld: Het team loopt niet.
Stel, je team loopt niet zo lekker en je wil daar beweging in brengen. Het grootste probleem is dat je niet zo goed de vinger erop kan leggen wat de oorzaak is. Breng daar verbetering in met de module Leer hoe je jezelf en een team haarfijn analyseert. Zet de TeamScan in……….:

Voorbeeld: Het team loopt best wel goed.
Stel, je team draait best wel goed maar je wil toch nog samen verder groeien of inzicht krijgen waarom het zo goed loopt om dit vast te houden. Om er achter te komen aan welke knoppen nog te draaien valt laat de TeamScan feitelijk zien waar je op dit moment staat en welke stappen er eventueel nog genomen kunnen worden. Zet dan ook de TeamScan in……….:

Voorbeeld: Je bent leidinggevende en wilt groeien op leiderschap met inzichten en feedback van het team.
Het team laat je feitelijk zien hoe het op dit moment zelf naar samenwerken binnen het team aankijkt en geeft feilloos aan wat nodig is om samen verdere stappen te maken naar groei op vitaliteit in samenwerking. Zet dan ook de TeamScan in……….:

Teamleden vullen anoniem en zonder overleg dezelfde feedbackscan in. De uitkomsten bieden nieuwe inzichten waarmee teams zelf of onder begeleiding van een facilitator aan de slag gaan. Om de teams goed op weg te helpen zijn in het rapport per bouwsteen activiteiten ter verbetering opgenomen.

Krijg inzicht in de motivatie en de sterke kracht van het team. Breng de valkuilen en onderlinge interacties in kaart. Herken hoe drijfveren aansluiten bij de taken binnen het team. Verbeter de onderlinge communicatie en verhoog het onderlinge vertrouwen en de rest van alle bouwstenen van een vitaal team.

 • die samen vooruit willen gaan
 • die inzicht willen krijgen in waar ze nu staan i.r.t. samenwerken en wat nog mogelijk is om te groeien
 • die het gevoel hebben dat de samenwerking en resultaten nog beter kunnen
 • waar juist iets speelt waar actie op moet worden genomen
 • die niet met een analyse uit een “hoge” hoed willen werken maar met een wetenschappelijk bewezen methode
 • die geen ellenlang en kostbaar traject willen doorlopen maar op zoek zijn naar een concreet actieplan
 • die juist willen implementeren en doorpakken
 • Bij dit soort onderzoeken kijkt men vaak heel sterk naar de financiële kant van een over te nemen bedrijf. Echter de mensfactor is de meest onvoorspelbare factor die er is. Hebben we hier te maken met een gezonde cultuur en welke leiderschapsstijl is men gewend, enz.?
 • We maken inzichtelijk via de 0-meting, digitaal, anoniem en snel, op de hierboven in de piramide zichtbare thema’s hoe een (directie)team als team naar zichzelf kijkt en wat daar de impact van is, nu en toekomstgericht. Meteen is het “DNA” van het team/bedrijf zichtbaar en of een team vitaal, (on)gezond, resultaatgericht is. Welke thema’s in een bedrijf zijn helder en waar schort het nog aan. Hoe bereidwillig zijn de (directie)teamdeelnemers om stappen te maken?
 • Een ongezond gemeten bedrijf, zoals hieronder in het voorbeeld gaat grote impact hebben op het toekomstig boeken van successen. Na overname is er in ieder geval werk aan de winkel en alleen het juiste leiderschap kan bouwen aan een gezonde toekomst.

Hiernaast zie je na anonieme meting de uitslag van een team met veel “gedoe”: Werk aan de winkel. Wat als je het niet doet? Teams die niet goed samenwerken kosten veel geld, heel veel geld.

Als het effectieve rendement van een medewerker binnen een team door “gedoe in het team” zakt naar minder dan 50% dan is deze rekensom snel gemaakt. Vaak zijn dit verborgen kosten.

 • Nieuw en wetenschappelijk onderbouwd instrument op het gebied van teamontwikkeling
 • Blauwdruk hoe het team er op dit moment voor staat
 • Inzicht in waar de ambitie ligt over een jaar
 • Zorgt voor diepgaande gesprekken over groei
 • Niet alleen constateren maar ook interventies & werkvormen

  Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.