Mensen beter laten functioneren door meer inzicht in zichzelf én een ander en/of het gehele team te geven

Je functioneert beter als je meer inzicht in jezelf én een ander hebt. Dit maakt communiceren en samenwerken een stuk eenvoudiger. Leer waar jouw talenten liggen en herken die van een ander in jouw team. Ga uit van je eigen kracht. Waar je minder goed in bent is ondergeschikt aan je sterke punten.

Het Waarden- en Drijfverenprofiel wijst je de weg. Het Waarden- en Drijfverenprofiel van My Motivation Insights is wetenschappelijk onderbouwd, uitgebreid getest en gevalideerd door de Universiteit van Amsterdam. Aan de basis staan de theorieën van psycholoog Clarence W. Graves. Hij concludeert na twintig jaar onderzoek naar gedragspatronen: ieder mens heeft een set van drijfveren in zich die elkaar aanvullen, maar ook met elkaar conflicteren. Elk mens kent een ander gewicht toe aan deze set waarden. Vrijwel alle gedragspatronen kunnen hierdoor worden verklaard. Teamontwikkeling Specialist biedt ook losse Scans aan die je op verschillende manieren in kunt zetten.

Voorbeeld: De juiste persoon op de juiste plek
Stel, je hebt je team aardig op de rit. Maar je hebt meer mensen nodig of er komt een vervangende vacature vrij. Hoe vind je dan de juiste persoon voor jouw team? De module werving en selectie geeft antwoord op die belangrijke vraag. Stel een voorkeursprofiel op aan de hand van de functieomschrijving, de gewenste competenties en je huidige teamsamenstelling. Dit scheelt kostbare tijd bij de selectie. Het werkt ook andersom: met een kleurenprofiel wordt direct inzichtelijk of de intrinsieke motivatie van een kandidaat aansluit op de functie-eisen en de teamdoelstellingen. Werving & Selectie booster.

Voorbeeld: Miscommunicatie met je team / Valueframing
Stel, miscommunicatie is een terugkerend probleem in je team. Je boodschap komt te vaak niet over zoals die bedoeld was. Jullie begrijpen elkaar niet altijd even goed.

Iedereen kijkt immers door zijn of haar eigen bril en deze is voor iedereen anders. De module Effectief Communiceren biedt uitkomst. Ontdek jouw communicatiestijl en zorg ervoor dat je bewust bent hoe je op een ander overkomt. Beter communiceren kun je leren!

Graag een totaal beeld van jezelf en zowel in één rapport inzicht in jouw personal profiel EN business profiel? Zijn er verschillen? Hoe ver sta jij van jezelf af in werk? Zo ja, wat is de impact daarvan? Kies dan voor de Motivation Combi Scan.

Steeds meer, (ander)werkzoekenden, Studenten, organisaties, werving & selectie bureaus, headhunters, scholen, (team)ontwikkelaars, leidinggevenden en coaches zetten My Motivation Insights Waarden & DrijfverenScans in. Waarom zij juist met ons werken?

 • Als enige gevalideerd (door de Universiteit van Amsterdam)
 • Meten van Turquoise, de drijfveer van nu, welke staat voor relevantie en maatschappelijk verantwoord
 • Competitief tarief vanaf € 74,= exclusief btw per profiel.
 • Vaste prijs of je nu 1 of 100 profielen afneemt. Er is geen minimum afnameverplichting
 • Geen hokjes-gedachten
 • TeamScan, direct meetbaar en een feitelijke weergave van waar een team nu staat en waar het graag naar toe zou willen groeien
 • Persoonlijke en professionele benadering en ondersteuning door ons team

Bij dit soort onderzoeken kijkt men vaak heel sterk naar de financiële kant van een over te nemen bedrijf. Echter de mensfactor is de meest onvoorspelbare factor die er is. Hebben we hier te maken met een (on)gezonde cultuur en welke leiderschapsstijl is men gewend, enz.?

We maken inzichtelijk:

 • Door welke zakelijke bril kijkt een individu naar zijn/haar omgeving?
 • Waar zitten de zakelijke sterktes/zwaktes van een individu i.r.t. zijn/haar functie?
 • Waar zit de kracht en zwakte (team DNA) van het team op basis van hoe het team naar de omgeving en naar elkaar kijkt?
 • Maakt de impact en bereidheid op verandering inzichtelijk en hoe deze weg optimaal te bewandelen.
 • Maakt de impact op communicatie inzichtelijk. MT-, team-, Afdeling-, Organisatiedrijfveren organogram.
 • Maakt de impact op feedback geven inzichtelijk en hoe te sturen.
 • Maakt de impact van een goede of slechte dag inzichtelijk per drijfveer.
 • Maakt de leiderschapsstijl per directielid, leidinggevende inzichtelijk, tevens te combineren met de toe te wijzen of bestaande portefeuille.

Alleen een scan afnemen en na het maken van de scan de digitale scanuitslag meteen zelf downloaden? Dat kan. Toch graag een live en persoonlijke terugkoppeling gebaseerd op jouw persoonlijke situatie inclusief de digitale scanuitslag? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Kies uit een van de volgende, Zakelijke-, Personal-, Motivation combi-, Young Adult scan naar behoefte en opties m.b.t. terugkoppeling………

Neem voor de uitgebreide mogelijkheden en de te investeren kosten geheel vrijblijvend contact op.

  Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.